Хичээл

2019-11-7

Spreadsheets

A. Choose the best word.

1. A basic spreadsheet is a __________ of spaces for data.

a. grid b. cage c. ladder

2. A spreadsheet consists of columns and __________.

a. lengths b. lines c. rows

3. A spreadsheet grid is called a worksheet. A file containing one or more worksheets is called a __________. a. workout b. work c. workbook

4. In the worksheet above, the __________ cell is in column B, row 3.

a. important b. active c. focus

5. Use the mouse pointer to select a single cell or _________ of cells.

a. bunch b. group c. block

6. It's easy to adjust the co...


Шууд холбоос


2019-11-5

Using software

Insert the missing words.

close                                           drag and drop                         find

free up                        ...


Шууд холбоос


2019-10-20

Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажиллах орчин

Хөдөлмөрийн нөхцөл- Хөдөлмөрлөх явцад ажилтны хөдөлмөрийн чадвар, эрүүл мэндэд нөлөөлөх ажлын байрны орчны болон хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хүчин зүйлийн нийлбэрийг хөдөлмөрийн нөхцөл гэнэ.
Хэвийн нөхцөл - Үйлдвэрлэлийн ажлын байрны орчны болон хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хүчин зүйлс нь ажилтны эрүүл мэндэд нөлөөлдөггүй буюу тэдгээрийн хэмжээ нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтрээгүй нөхцөлийг хэвийн нөхцөл гэнэ.
Хэвийн бус нөхцөл - Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагын хүрээнд сөрөг нөлөөллийг нь арилгах боломжгүй, хөдөлмөрийн стандартад нийцээгүй ажлын байрны нөхцөлийг...


Шууд холбоос


2019-10-15

Ажлын байрны тодорхойлолт /загвар/

 ТОГООЧ /Cooks/

Хийж гүйцэтгэдэг ажил

Тогооч нь хоолыг амт чанартай, өнгө үзэмжтэй, технологийн дагуу боловсруулж, түргэн шуурхай гаргаж үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх замаар хоолны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллана.

Ажлын байранд ашиглах багаж хэрэгсэл

Хоол бэлтгэх, боловсруулах тоног төхөөрөмж болон бусад шаардлагатай хэрэгсэл.

Ажил мэргэжлийн ерөнхий ба тусгай бэлтгэл

Мэргэжлийн сургууль, сургалтад хамрагдаж мэргэжлийн үнэмлэх, мэргэжлийн зэрэгтэй байх.

·  &n...


Шууд холбоос


2019-10-14

Ажлын байрны тодорхойлолт.

 Тус албан тушаалын хүрээнд гүйцэтгэх үүрэг, ажлын байран дээр гүйцэтгэх ажилбар, ажилтанд тавигдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил, гүйцэтгэлийн шалгуур зэргийг тусгасан байдаг. 

 Үүнд:

1.   Тухайн албан тушаалын ангилал (мэргэжил, мэргэшлийн зэрэг)

2.   Харъяалагдах алба, хэлтэс

3.   Шууд удирдах хүн хэн болох

4.   Орлох мэргэжилтэй ажилтан (Байгууллагын үйл ажил...


Шууд холбоос


2019-10-14

Ажлын байрны талаар мэдээлэл хайх

 

Хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлаас болж сургууль төгссөн залуучууд хөдөлмөр эрхлэж чадахгүй байна.

 Хөдөлмөрийн зах зээлд залуучууд ажилгүйдэлд их өртөж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй боловч сургууль төгссөн залуучууд өндөр цалин хөлстэй ажилд орохыг хүлээж байхад, нөгөө хэсэг нь гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх бүх аргыг эрэлхийлэх боллоо.

 Гэтэл мэргэжил, ур чадваргүй залуучууд амь зуурын эрхээр хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд, бага цалинтай ажил хийж байна.

 

МСҮТ, ПК-д мэргэжил эзэмшсэн мэргэжлийн ур чадвар, хандлага сай...


Шууд холбоос


2019-9-16

Интернэтээс мэдээлэл татах

Интернээс бид бичвэр буюу текст, зураг, дуу, видео буюу бичлэг зэрэг мэдээллийг татан авч болно.

Бичлэг татах 2 арга байдаг.

  1. Интернэтээс онлайн сайт ашиглан татах
  2. Програм суулган бичлэг татах

Интернэтээс онлайн сайт ашиглан татах: www.google.com-руу нэвтрэн хайлтын хэсэгт online video downloader гэж хайхад онлайнаар дуу, бичлэг татдаг олон програм гарч ирнэ. Сонгосон бичлэгийнхээ URL хаягийг copy команд өгөн online video downloader сайтад paste командыг өгч download гэдгийг сонгон татаж авна. Өргөн ашиглагддаг онлайн сайтуудаас дурьдвал: www.onlinevideoconverter.com, keepvid....


Шууд холбоос


2019-9-14

Түлхүүр үг ашиглан мэдээлэл хайх

1. Үгийг тодорхойлох

Ямар нэгэн үгний толь бичгийн тодорхойлолтыг мэдэхийг хүсвэл “define:” гэж бичээд ард нь тухайн үгээ бичиж хайхад толь бичгийн тайлбар гарч ирнэ.

2. Ойролцоо утгатай үгээр хайх

Хэрэв хайлт хийх гэж байгаа зүйлийг олон үгээр илэрхийлж болдог бол, жишээ нь alternative energy гэж хайх гэж байвал үүнийг өөрөөр бас renewable energy гэж хэлж болдог. Тэгвэл энэ үгийг илтгэдэг бүх утгаар хайхыг хүсч байвал тухайн үгнийхээ урд (~) тэмдэг бичээд хайна.

3. Тодорхой үг ороогүй хайлт хийх

Та талх барих жор хайж байна гэж бодъё. Гэхдээ исгэгч ороогүй жор хайх хэрэгтэй бол...


Шууд холбоос


2019-9-14

Вэб хөтөч /web browser/-ийн тухай

Вэб хөтөч программ нь хэрэглэгч world wide web дэх мэдээллийг хайх, хандах, үзэхэд зориулсан хэрэгсэл юм.
Анхны WEB хуудсыг 1989 онд Европын Цөмийн Физикийн Лаборатори (CERN)д зохиосон (TIM BERNERS-LEE) бөгөөд 1993 оноос интернэтийн сүлжээнд авч ашиглах болсон. WEB хуудастай холбоотой дараах гурван ойлголт байдаг.
- WEB ХУУДАС гипертестүүдийг агуулсан хуудас
- WEB SITE хоорондоо холбоотой WEB хуудаснуудын цуглуулга
- WEB SERVER WEB хуудсуудыг интернэтэд байруулах үүрэгтэй компьютерууд. Эдгээр серверүүдийн тусламжтайгаар WEB хуудас болон SITE-уудыг интернэтийн сүлжээнд байрлуулна.
Өнөөдөр ...

Шууд холбоос


2019-9-8

The control panel

Write the words into the spaces.

adding                                    background                                customising default                      &nbs...


Шууд холбоос


2019-9-6

Scanning

adjust                        all-in-one                    at                preview (or prescan) brightness                 connected               contrast                     file format flatbed                 handheld                  high               image editing                 low OCR software                        original                    click text          dpi

How to scan an image. 

1. Make sure the scanner is _____________ to the computer.

2. Lift the lid and put the _____________ on the scanner glass.

3. For high image quality, scan ___________ 300 __________...


Шууд холбоос


2019-9-4

Дотоод сүлжээ буюу LAN (Local Area Network)

Дотоод сүлжээ нь сургууль, албан газар, компьютерийн лаборатори гэх мэт орон зайн хувьд ихэвчлэн жижиг талбайг хамарсан, сүлжээний хэрэгсэл ашиглан хоорондоо холбогдсон, компьютерүүдийн харилцаа холбоог хэлнэ. Та дотоод сүлжээгээр групп дэх бусад хэрэглэгчидтэй өгөгдөл солилцох боломжтой. Жишээ нь, та өөрийн компьютероос найзынхаа компьютерт хандаж, файл авахыг хүсч болох юм. Энэ үед та дотоод сүлжээнд холбогдох тохируулгыг хийх хэрэгтэй, эсвэл эдгээр 2 компьютерийг кабелиар холбож болно. Ингээд хэрхэн дотоод сүлжээнд холбогдох болон файл хамтран хэрэглэх тохируулгуудын талаар үзье.

Ажлын г...


Шууд холбоос


2019-9-4

​​​​​​​WINDOWS7 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

WINDOWS7 ПРОГРАМЫН ҮНДСЭН ДЭЛГЭЦ
Microsoft корпорациас 2009оны 12 сарын 22-нд WINDOWS7үйлдлийн систем нь компьютер хэрхэн ажиллах үйлдлийнзагварын багц ба техник хангамжуудын ажиллагааг хянадагкомпьютерийн програм хангамж юм. WINDOWS7 нь ашиглахадэнгийн, хялбар, үзэмжтэй, маш гоѐмсог дизайнтай, wallpaperбуюу дэлгэцийн ханын загвар нь хийсвэр, сэтгэхүйн төрөлбүрийн зургийг түлхүү оруулсан ойлгомжтой үйлдлийн систем. DesktopWINDOWS7 програмын зураг бүхий фон, файлыг дүрсэлсэнзургууд (Icon),Start товч, шилжүүлэг самбар (Taskbar) бүхийнүндсэн дэлгэц бидэнд компьютераа асаасан үед дэлгэц дээргарда...

Шууд холбоос


2019-9-3

Exercise 1

  1. Match the verbs with the nouns.

1. recharge                                           a. digital photos

2. click on                                            b. faxes

3. dial                                                   c. a numbe...


Шууд холбоос


2019-9-2

Computer vocabulary

 

...

MY COMPUTER

 

The hardware

 

A computer

 

A laptop

 

The central processing unit

 

A screen

 

A monitor

 

A keyboard

 

A key

 

A mouse

 

A mouse pad

 

A printer

 


Шууд холбоос


2019-5-6

КОМПЬЮТЕРИЙН ТОГЛООМ

“Тоглоом” хэмээх үг нь JUCUS гэсэн латин үгнээс гаралтай бөгөөд XI зуунд чөлөөт цагийг өнгөрөөхөд зориулагдсан, тодорхой журам, дүрэмтэй, тоглоход зориулагдсан хэрэглэгдэхүүнтэй явагддаг үйл ажиллагааны нэг хэлбэр гэж үздэг байжээ. Үүнээс хойш тоглоомын талаар олон тодорхойлолт гарсан байна. Тухайлбал дэлхийн нэвтэрхий тольд: “Тоглоом гэдэг нь горимын дагуу гүйцэтгэддэг оюуны болон биеийн тэмцэлдээн юм” гэжээ.

Компьютер тоглоом нь видео тоглоомын нэг төрөл бөгөөд видео тоглоом гэдэг нь ТВ, цахим хэрэгсэл ашиглан тоглодог тоглоомууд юм.

Видео тоглоомыг:

1.ТВ ашиглан тоглох

2.Ко...


Шууд холбоос


2019-4-28

АРХИ БА ТҮҮНИЙ НӨЛӨӨЛӨЛ

АРХИ БА ТҮҮНИЙ НӨЛӨӨЛӨЛ

Жинхэнэ ойлголтоороо этилийн спирт буюу ЭТАНОЛ юм. Спирт нь зөвхөн өвдөлт намдаах, түр зуур судас өргөсгөх, сэтгэцийг дарагуйлагч бодис юм. Спирт нь хүний мэдрэл сэргээгч амин дэм болох C,B бүлгийг шатааж устгадаг учраас архидах үед түүний дутал үүсдэг.

Энэхүү бодис хүний биед ороод задарч түүний задралын эцсийн бүтээгдэхүүн нь АЦЕТИЛАЛЬДЕГИД бодис үүсэх ба энэ нь архинаас 10 дахин хорт чанар нь өсч, мансууруулах чанар нь 6 дахин өсч физиологид сөргөөр нөлөө үзүүлдэг байна.

Хүний биед архины 95-98% нь тэрчлэн задрах бөгөөд үлдсэн багахан хэсэг нь амьсгал, хөлс,...


Шууд холбоос


2019-4-15

Цагийн менежмент

Цагийн менежмент нь Ажил,амьдралын үйл явцаа зөв хувиарлах, зохион байгуулах, хийх зүйлсээ эрэмбэлэхийг хэлдэг.Товчхондоо цагаа зөв хувиарлах чадвар юм. Ухаалаг, зөв цагийн менежмент хийж чадвал ажил хэцүү хүнд санагдахгүй, өөртөө ч сэтгэл зүйн дарамт учруулахгүй, бага цагт их зүйл амжуулж чадна. Ингэснээр стрэсстэхгүй, өдөр бүрийг урсгалаар өнгөрөөхгүй, ажилдаа дарагдахгүй, амьдралынхаа бүх түвшинд анхаарал хандуулна.
Үүнийг сайжруулахын тулд:

Өөрийн дотоод дуу хоолойг сонс - “Хаашаа явж байгаагаа” мэдэхгүйгээр ажил амьдралынхаа тэнцвэрийг олно гэдэг бараг л боломжгүй зүйл. Номын зохиог...


Шууд холбоос


2019-4-8

Багаар ажиллах

Баг гэдэг нь:
•Байнгын үйл ажиллагаатай
•Өөрчлөлтөнд уян хатан
•Илүү хүчтэй хамтран ажиллаж буй хүмүүсийн нэгдэл юм  

Амжилтай ажиллаж буй багийн шинжүүд:
•Хүчтэй нөлөөтэй удирдлага
•Нарийн сайн тодорхойлсон зорилго
•Үндэслэл сайтай шийдвэр гаргалт
•Илүү их авъяас чадвараа дайчилдаг
•Аливаа ажлыг хийж гүйцэтгэх арга барилыг сайн эзэмшсэн байдал

Багаар ажиллах яагаад чухал вэ?
• Цаг хугацаа хэмнэнэ
• Ажлын бүтээмж өндөр
• Хөгжин дэвшинэ
• Эрсдэлийг даван туулдаг

Байгууллагууд яагаад багийг ашигладаг вэ?
–Зарим нэг ярвигтай чухал асуудлыг зөвхөн багийн хүчин чармайлтаар шийдэ...

Шууд холбоос


2019-4-8

Хооллох соёл эзэмших

Соёл гэдэг нь өргөн хүрээтэй ухагдахуун бөгөөд нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээтэй салшгүй холбоотой байж хүнийг хөгжүүлж, төлөвшүүлж байдаг нийгмийн онцгой үзэгдэл, хүний мөн чанар илрэн хэрэгжих тасралтгүй үйл явц, түүний үр дүн юм. Иймд хүмүүст нийгмээр олгогдож байдаг салшгүй чухал чанар болох соёлыг дээдэлж сурах нь иргэн бүрийн ариун үүрэг байх ёстой.

Ширээг идэх гэж буй хоол, газар нутгийн соёлоос хамааран олон янзаар засдаг. Энгийн, тансаг, өглөөний цайнд зориулсан, өдрийн болон оройн хоолонд зориулсан гэх мэт.

Сэрээ хутгыг зөв ашиглах ширээний соёлоос:
•Сэрээнүүд хэрэглэгдэх да...


Шууд холбоос


Хуудас: 2 » Нийт: 6
Өмнөх | Дараагийн

Миний тухай

Тавтай морил.

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч
. http://hicheeldaalgavar

Найзууд

idiomatic-dormant